علل شکست میانجیگری ها و طرحهای آتش بس در سوریه
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۲۰
علل شکست میانجیگری ها و طرحهای آتش بس در سوریه
 
ایبنانیوز / سرویس ایران و جهان / مصطفی نجفی*

اجرای موفقیت آمیز آتش بس در سوریه هر چند بطور موقت می تواند مزایای زیادی برای حل اختلافات و یا کاهش خشونت ها در این کشور داشته باشد اما لازمه این امر قبل از هر چیز ایجاد اجماع و کسب رضایت همه طرفین داخلی و خارجی در این راستا می باشد؛ امری که به دلیل پیچیدگی وضعیت سوریه و نقش آفرینی بازیگران خارجی و عدم همسویی منافع حیاتی آنها در این بحران به آسانی کسب نخواهد شد. 

با توجه به پیشینه موافقت دولت سوریه و گروه های اصلی مخالفین آن با اجرای آتش بس به ویژه در عید قربان، می توان بیان داشت که هر چند اجرای آتش بس به صورت موقت تا حدودی توانسته بود از میزان خشونت ها بکاهد، اما تا زمانی که نتوان موافقت گروه های غیر پاسخگو و تندرو در این کشور و همچنین همه بازیگران منطقه ای را برای اجرای آتش بس کسب نمود، نباید انتظار داشت که این امر بطور کامل در سوریه محقق شود. 

در واقع مشکل اصلی کوفی عنان یا اخضر ابراهیمی درمیانجی گری و اجرای کامل آتش بس در سوریه، دولت بشار اسد و یا گروه های اصلی مخالفین در این کشور نبوده است، بلکه این کشورهای مخالف دولت بشار اسد مانند عربستان به عنوان حامی اصلی مخالفین مسلح و گروه های غیرپاسخگو و شورشیان مسلح خارجی در این کشور هستند که به دلایلی مانند رفتارگاه نامناسب دولت سوریه، و البته منافع برخی کشورهای خاص، در پی بی ثباتی در سوریه و گسترش خشونت در این کشور هستند. 

این سخن را می توان با توجه به انگیزه ها و مواضع بازیگران داخلی سوریه و بازیگران منطقه ای و خارجی تاثیرگذار در این بحران تایید نمود. 

به طور کلی دولت سوریه و گروه های مخالف اصلی آن در داخل سوریه و همچنین کشورهای مانند روسیه، آمریکا ، چین، ایران و ترکیه هر کدام منافع و اهداف خاصی را با اجرای آتش بس (هرچند به طور موقت) تعقیب می کنند و هر یک از این بازیگران در سطوح متفاوتی با اجرای آتش بس میزانی از منافع را هر چند بطور کوتاه مدت کسب خواهند کرد اما منافع حیاتی برخی گروه های تندرو مخالف دولت سوریه و کشوری مانند عربستان در بی ثباتی در سوریه، سقوط دولت بشار اسد و روی کار آمدن گروه های سلفی قرار دارد، امری که در مقابل اجرای آتش بس و رسیدن به توافقی برای صلح قرار دارد.

لذا باید گفت با توجه به این عوامل و همچنین رادیکالیزه شدن بحران و درگیری ها دورنمای هر گونه آتش بس و میانجی گری در سوریه از بین رفته است. 

پی نوشت ها: 
* دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس
کد مطلب: 7581
Share/Save/Bookmark