در اقتصاد جهانی گردشگری، ما کجای کاریم؟!
چهارشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۰
 
ایبنانیوز / سرویس میراث فرهنگی و گردشگری / فرشید خدادادیان:
 
معطلی در فرودگاه بین المللی دوبی در کشور امارات متحد عربی، توفیقی اجباری است که البته بیشتر شامل حال مسافرات ایران می شود(!)؛ اما در عین حال فرصتی نیز خواهد بود برای مقایسه رویکرد متفاوت دو کشور چند ده ساله امارات متحده عربی با کشور دارای قدمت تاریخی هفت هزار ساله ایران در حوزه گردشگری!؟

احتمالاً شما هم طی هفته های گذشته و خصوصاً ایام تبلیغات انتخاباتی از لزوم توجه ویژه به صنعت گردشگری و ارتقاء آمار ورودی گردشگران خارجی به ایران مطلع شده اید. در این میان بحثی هم مطرح شد مبنی بر ارتقاء آمار گردشگران ورودی تا عدد بیست میلیون گردشگر،جهت تحقق حماسه اقتصادی.

گو این که حتی رقم فعلی سه میلیون گردشگر سالیانه نیز محل تردید جدی است، اما بر فرض قبول همین رقم غیر واقعی نیز، آنچه بیش از هر چیز در این زمینه می تواند مورد توجه قرار گیرد مبادی ورودی و تسهیلات ارتباطی بین المللی است.

در توفیق اجباری معطلی در فرودگاه بین المللی دوبی در هفته گذشته، آنچه جلب توجه می کرد، مجله فرودگاه دوبی بود که از وجود پرواز مستقیم بین امارات با یکصد و بیست کشور جهان خبر می داد. اگر این رقم را با تعداد پروازهای مستقیم تمامی فرودگاه های بین المللی کشورمان مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که در اقتصاد جهانی گردشگری، ما کجای کار ایستاده ایم؟!

همچنی مقایسه آمار گردشگران ورودی به ایران با ایرانیانی که برای گردش و یا کار و تحصیل از ایران خارج می شوند، خود گویای حقایق بسیاری خواهد بود. در این زمینه تنها شابد توجه به اینکه کشور ترکیه از شش شهر ایران پرواز مستقیم ورودی دارد کافی باشد…

البته شرایط فعلی ما غیر قابل درمان نیست. بهبود روابط بین الملل، حمایت از بخش خصوصی در بخش سرمایه گذاری صنعت توریسم و انجام کار تبلیغی فعال در سطح جهان برای معرفی پتانسیل های ارزشمند گردشگری کشور کهن ما می تواند کلید گشایش قفل گردشگری ایران باشد.
کد مطلب: 7694
Share/Save/Bookmark